Privacyverklaring

Privacy en bescherming van persoonsgegevens

Het is mogelijk om deze website te gebruiken zonder het achterlaten van persoonlijke gegevens. Om gebruik te kunnen maken van de trading services op ons platform gelden andere regels en dient u zich alvorens te registreren. Uw persoonlijke gegevens (bijv. naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, IBAN etc.) worden door ons verwerkt met inachtneming van de wet bescherming persoonsgegevens. Gegevens zijn persoonsgegevens als de gegevens informatie bevatten over een natuurlijke persoon; en die persoon identificeerbaar is. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is de Nederlandse uitwerking van de Europese richtlijn bescherming persoonsgegevens (95/46/EG). De Wbp is sinds 1 september 2001 van kracht. De Wbp regelt ook de taken en bevoegdheden van het College bescherming persoonsgegevens (CBP) als toezichthouder op deze wet en andere wet- en regelgeving voor de verwerking van persoonsgegevens door Nederlandse bedrijven. De volgende bepalingen verschaffen informatie over het doel en de scope van het verzamelen en opslaan van persoonlijke data zoals uitgevoerd door Bicredit Europe B.V.

Cookies

Op deze website wordt gebruikt gemaakt van zogeheten cookies. Een cookie is een klein databestand. Uw browser slaat hierin enkele gegevens op die door uw browser worden verstuurd. In een cookie worden nooit persoonsgegevens opgeslagen. Het gebruik van cookies is veilig. De meeste cookies zijn zogeheten sessie cookies die direct na uw bezoek worden gewist. Cookies bevatten informatie die ons bij een later bezoek in staat stelt u te herkennen. Herkenning vindt plaats op basis van de in de cookie opgeslagen informatie van het IP adres. Cookies stellen ons in staat om uw gebruiksgemak te vergroten en toegang tot onze website te faciliteren. U kunt het gebruik van cookies voorkomen door het wijzigen van de cookie instellingen binnen uw browser. Houd er rekening mee dat bij wijziging van deze instellingen mogelijk niet volledig gebruik kunt maken van alle functionaliteiten binnen deze website.

Registreren

Om gebruik te maken van onze trading services dient u zich te registreren. De gegevens die u invoert gedurende registratie zoals, naam, e-mailadres, telefoonnummer, IBAN etc. worden uitsluitend gebruikt om u te voorzien van informatie aangaande Bicredit Europe en/of cryptocurrencies en/of daaraan gerelateerde producten. Gedurende de registratie worden naast de ingevoerde gegevens ook de tijd en datum van registratie opgeslagen. Dit doen wij om onszelf te beschermen tegen misbruik van uw gegevens door derden door zich zonder uw weten te registreren op ons platform. Wij delen geen gegevens met derden. Wij leggen geen relatie tussen gegevens met andere gegevens die worden verzameld op onze website.

Contact

Wij bieden u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via e-mail en/of Skype en/of het contactformulier op onze website. In dit geval worden alle data opgeslagen om uw contactverzoek te kunnen behandelen. Wij delen geen gegevens met derden. Wij leggen geen relatie tussen gegevens met andere gegevens die worden verzameld op onze website.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna vermeld als "Google". Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website zoals bijv. tijd, plaats, freqentie van uw bezoeken (inclusief IP Address), wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geeuml;igende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. U kunt ten alle tijden bezwaar maken tegen de verzameling en opslag van deze lsquo;Google Analyticsrsquo; data onder de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Geheimhouding/ verzoek tot wissen gegevens

In lijn met de privacy rechten zoals deze gelden volgens de Wet bescherming persoonsgegevens hebben gebruikers van deze website het recht op informatie over het gebruik van hun persoonsgegevens. Ook kunnen zij inzage, correctie en verwijdering van hun gegevens vragen en bezwaar maken tegen het gebruik ervan zolang dit niet in strijd is met een geldende wettelijke bewaarplicht.

Bicredit Europe B.V, Dammersven 14, 1567 BC Assendelft, The Netherlands. info@bicredit.eu,

www.bicredit.eu